CENÍK

Vyšetření pro řidičský průkaz (důchodci 70+ a studenti 500,- Kč)   650,- Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz   650,- Kč
Vyšetření pro profesní účely   750,- Kč
Pořízení výpisu z dokumentace   400,- Kč
Vyšetření pro zbrojní pas   800,- Kč
Potvrzení   200,- Kč
Dotazník pro komerční pojišťovnu   650,- Kč
Bodové hodnocení pro komerční pojišťovnu   800,- Kč
Vyšetření pro lázně samoplátce   750,- Kč
Očkování   250,- Kč
Pořízení kopie na žádost pacienta   4,- Kč za stranu
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta   500,- Kč
Komplexní vyšetření nepojištěného pacienta   900,- Kč